RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO KIMSOHA 10 NĂM TUỔI (4.2 LÍT)

4.000.000